شماره تماس با شعبه کرج

تلفن: 02632231638

موبایل: 09334351188

مدیر عامل موسسه خیریه خانم قربانی

09122904083